بررسی ژئوشیمیایی سنگ آهن توده های خواف شمالی و باغک سنگان C ، وجود یا عدم وجود طلا و مس و تعیین تیپ کانی سازی

دسته ژئوشیمی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری هشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده کاهنی ، شیوا – مظاهری ، سید احمد – کریم پور ، محمد حسن
تاريخ برگزاری ۱۷ مهر ۱۳۸۴

متن اصلی:
     کانسار سنگ آهن سنگان خواف سکی از مهم ترین معادن سنگ آهن ایران بشمار می رود که کانی سازی فلزی در آن عمدتاً به صورت مگنتیت می باشد . طبق مطالعات هیزمن ( 2001 ) ، کانسارهای هماتیت و مگنتیت به عنوان تیپFe Oxide معرفی شد . ای ذخایر به دو گروه اصلی تقسیم می شوند : 1- گروه Fe Oxide Cu – Au Deposit 2- گروه Kiruna ( مگنتیت – آپاتیت ) . به منظور بررسی کانسنگ معدن سنگان خواف مطالعات ژئوشیمیایی بر روی مگنتیت موجود در این کانسار صورت گرفت . نتایج آنالیز نشان داد که عنصر طلا در بخش های مینرالیزه به مقاریر بسیار اندک وجود دارد ، به طوری که ماکزیمم Au حدود 32ppb می باشد . همچنین طی این مطالعه مشخص شده است که ارتباط مستقیمی بین میزان طلا ، سولفور و آرسن وجود دارد ولی چنین درتباطی بین عنصر مس و طلا دیده نشد که این امر نشان دهنده عدم حضور طلا همراه با سولفورهای مس دار مانند کالکوپیریت می باشد . عناصر مس و باریم آنومالی هایی در منطقه نشان می دهند به طوری که به ترتیب به ppm 920 و 3% نیز میرسند .عنصر مس در منطقه Cشمالی از غرب به شرق افزایش می یابد . میزان متوسط فسفر در کانسنگ مگنتیتی بین 01/0 تا 04/0 درصد است که ماکزیمم به 742/0 درصد می رسد . روند حضور فسفر همراه کانی سازی آهن در توده Cشمالی و باغک منظم نمی باشد . همچنین عناصر LREE نسبت به عناصرHREE در ماده معدنی غنی شدگی نشان می دهد .

 

 

 

کلید واژه ها: خراسان رضوى