پشته های آغازین و چین های پیشرونده گسلی در گستره تویه (شمال شرق سمنان

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری هشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده باقری، منیژه- قرشی، منوچهر- مهدیزاده، سیمین
تاريخ برگزاری ۱۷ مهر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     یکی از ویژگی های مهم گسلهای تراستی در تشکیل ساختارها، فلسی شدن(imbricate) و شاخه شاخه شدن(Branch) است.ممکن است یک جفت سطح گسلی تراستی بعد از شاخه شاخه شدن از هم دور شوند و سپس به سمت بالا به هم نزدیک شده و دوباره در محل Branch line به هم بپیوندند. به سبب این واگرایی و همگرایی لوبیایی سنگی بوجود می آید که توسط گسلها محدود شده است که به آن پشته(Horse) می گویند. این پشته ها تحت تاثیر فرسایش قرار گرفته و قسمتهایی از آنها حذف می شود. از جمله خصوصیات پشته های آغازین(incipient horse) که یکی از انواع پشته هاست، برگشتگی لایه ها و تشکیل چین در سمت بالای تراست است. این خصوصیت در ناحیه تویه(شمال شرق سمنان) به مرحله ظهور رسیده است که علاوه بر پشته آغازین (incipient horse) یک چین پیشرونده گسلی(fault propagation fold) را نیز به نمایش می گذارد.

کلید واژه ها: سمنان