بررسی پترولوژی و ژئوشیمیایی سنگهای نفوذی منطقه قره‌بلاغ (شمالغربایران)

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده موسی‌الرضایی، عسگر. جهانگیری، احمد. عامری، علی. مؤید، محسن
تاريخ برگزاری ۰۸ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     توده نفوذی قره‌بلاغ در شمالغرب ایران و در فاصله 20 کیلومتری شهرستان هشترود واقع شده که دارای سن الیگوسن بوده و به داخل سنگهای آتشفشانی و توفهای ائوسن نفوذ کرده و باعث دگرگونی آنها در حد آلبیت-اپیدوت- هورنفلس گردیده است. گرانودیوریت، کوارتز مونزدیوریت و مونزودیوریت فراوانترین سنگهای نفوذی منطقه هستند. پلاژیو کلازها دارای زونینگ نوسانی، ماکل کارلسباد و پلی سنتیتیک، کوارتز و فلدسپات آلکالن نیمه شکل‌دار و بی‌شکل و آمفیبولهای بی‌شکل و شکل‌دار از کانیهای اصلی این سنگها هستند. کانیهای ثانویه بیوتیت، کلریت و اپیدوت هستند و کانیهای اپک، زیرکن، اسفن و آپاتیت جزئی می‌باشند.
بررسیهای ژئوشیمیایی نشان می‌دهد. که توده نفوذی مذکور ویژگی متاآلومینوس داشته و در ردیف سنگهای کالک آلکالن با پتاسیم متوسط و گرانیتوئیدهای تیپ I قرار می‌گیرند. و براساس تیپ بندی گرانیتوئید توسط (Barbarian, 1999) از نوع (K-rich and K-feldspar porphyritic calc- alkaline granitoids) می‌باشد. قرار گرفتن تعدادی از نمونه‌ها در محدوده پرآلومینوس و مقادیر بالای Ba,K, و Rb در دیاگرامهای عنکبوتی نشانگر هضم مواد پوسته‌ای توسط ماگمای اولیه را می‌باشد.
و همچنین بررسیهای ژئوشیمیایی محیط تکتونیکی حواشی فعال قاره‌ای را برای این توده نشان می‌دهد، توده نفوذی منطقه در عمق بسیار کم از پوسته جایگزین گشته و تاثیر حرارتی که توده نفوذی بر روی سنگهای ولکانیکی ائوسن گذاشته از درجه بسیار ضعیفی بوده و در حد رخساره آلبیت- اپیدوت هورنفلس می‌باشد. سنگهای ولکانیکی اکثراً دارای ترکیبی از ریولیت،- آندزیت، داسیت و لاتیت و توف و سنگهای پیروکلاستیک می‌باشند

کلید واژه ها: سایر موارد