بررسی سنگ شناسی و پترولوژی سنگ‌های آتشفشانی منطقه داورزن

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده کهنسال، رضا ذوالفقاری، صدیقه رادفر،جواد
تاريخ برگزاری ۰۸ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     منطقه مورد مطالعه در پهنه ساختاری ایران مرکزی و در گوشه جنوب خاوری چهار گوش 1:250000 جاجرم جای دارد. در این ناحیه سنگ‌های آتشفشانی ائوسن میانی و فوقانی وجود دارد که از آن میان گدازه‌های با ترکیب آلکالی بازالت، آندزی بازالت، تراکی آندزی بازالت، آندزیت پورفیری، تراکی آندزیت و لاتیت آندزیت مورد بررسی قرار گرفتند. بافت میکروسکوپی این سنگ‌ها مگاپورفیریتیک و پورفیریتیک با زمینه‌های میکرولیتی- اینترسرتال، هولوکریستالین و میکرولیتی است.
وجود بافت‌های تجمعی و پورفیریتیک (شواهد بافتی)، تبلور و جدایش کانی‌های حرارت بالا مانند الیوین، پیروکسن و پلاژیو کلاز کلسیم‌دار، و پیامد آن غنی شدگی ماگما از انواع کانی‌های حرارت پایین مانند بیوتیت و فلدسپات آلکالن (شواهد کانی شناسی)، همچنین روند مثبت در نمودارهای تغییرات عناصر اصلی نسبت به ضریب تفریق (شواهد ژئوشیمیایی) عملکرد تفریق ماگمایی را در تشکیل این سنگ‌ها بیان می‌کند. از سویی دیگر فرآیندهایی چون ایجاد منطقه بندی نوسانی، بافت غربالی و خورده شدگی حواشی در کانی‌هایی چون پلاژیو کلاز و کلینوپیروکسن، پراکندگی همه عناصر کمیاب و نیز برخی از عناصر اصلی در نمودار ژئوشیمیایی تغییرات عناصر نسبت به ضریب تفریق، حاکی از آلودگی ماگمای سازنده سنگ‌های این منطقه با پوسته می‌باشد.

کلید واژه ها: خراسان رضوى