بررسی واکنش‌های دگرگونی در کانسار میکای فلوگوپیت قره باغ

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده دکتر محمد لطفی، دکتر مسیب سبزئی، محمود هنرور
تاريخ برگزاری ۰۸ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     منطقه مورد مطالعه در استان آذربایجان غربی و در منتهی‌الیه شمال باختری دریاچه ارومیه واقع شده است. شواهد صحرایی حاکی از آن است که مجموعه دگرگونی همبری در اثر نفوذ یک توده گابرویی بداخل توالی شیل و دولومیت (سازند باروت) ایجاد شده است. این مجموعه متشکل از هورنفلس، مرمرهای حاوی فورستریت و اسکارن شامل کلینوپیروکسن اسکارن، کلینوپیروکسن- اسپینل اسکارن، گارنت-کلینوزوئیزیت اسکارن می‌باشد.
در مرمرها و اسکارنهای منطقه با در نظر گرفتن مجموعه کانیایی و توالی‌های پاراژنتیک کانیها، می‌توان بیان داشت که این پاراژنزها در سه مرحله شکل گرفته‌اند.
الف) پاراژنزهای خشک که در مرحله اول و در شرایط درجه حرارت بالا شکل می‌گیرد. این کانیها عبارتند از فاسائیت، فورستریت و اسپینل. ب) پاراژنزهای آبدار که در مرحله دوم و درجه حرارت پایین‌تر شکل می‌گیرند. در این مرحله پاراژنزهای خشک (درجه حرارت بالا) به پاراژنزهای آبدار (درجه حرارت پایین) از قبیل فلوگوپیت، آپاتیت و کلسیت تبدیل می‌شوند.
ج) پاراژنزهای دگرسانی که در مرحله نهایی ضمن عملکرد سیالات غنی از Co2 در امتداد پهنه‌های برشی شکل می‌گیرد و موجب می‌شود تا مجموعه کانی‌های دو فاز قبلی تحت دگرگونی قهقرایی به دیگر کانی‌ها از جمله کلینوزوئیزیت، سرپانتین، کلریت منیزیم‌دار و کانی‌های رسی تبدیل می‌شوند.
وجود چندین نسل پاراژنز خشک و آبدار در این مجموعه دگرگونی می‌تواند مؤید وجود حوادث ماگمایی چندگانه باشد. بطوریکه پاراژنزهای دارای آب ساختاری در ارتباط با جایگزینی ماگماهای اسیدی و پاراژنزهای خشک در اثر نفوذ ماگماهای بازیک منطقه شکل گرفته‌اند

کلید واژه ها: سایر موارد