پترلوژی گرانیتوئیدهای منطقه مهمان (جنوب شرق قره چمن-آذربایجانشرقی)

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سفیدی، مجید؛ عامری، علی؛ مؤید، محسن؛ مؤذن، محسن
تاريخ برگزاری ۰۸ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     منطقه مهمان در جنوب شرق قره چمن در استان آذربایجان شرقی واقع است. گرانیتوئیدهای منطقه، در داخل سنگهای آتشفشانی ائوسن نفوذ کرده و دگرگونی مجاورتی ضعیفی بصورت اپیدوتی شدن، کلریتی شدن، کائولینیتی شدن و سیلیسی شدن ایجاد نموده است. رسوبات مارنی و آهکی بلورین به رنگ زرد کرمی تا قرمز با آثار فراوان مرجان و دو کفه‌ای بصورت محدود برونزد دارند (سازند قم) که به حالت ناپیوسته بر روی رسوبات قدیمی‌تر قرار گرفته‌اند. گرانیتوئیدهای منطقه مطالعاتی، به دو گروه تقسیم بندی می‌شوند. گرانیتوئیدهای گروه A که دارای هورنبلند فراوان هستند و ضریب رنگینی بالایی دارند. در گرانیتوئیدهای گروه B، هورنبلند نادر است و ضریب رنگینی نسبتاً پایینی دارند و در قسمتهای شرقی دچار دگرسانی شدیدی شده‌اند. با توجه به شواهد صحرایی، جایگیری سنگهای گروه B قبل از سنگهای گروه A صورت گرفته که موجب نفوذ رگه‌های متعدد سیلیسی در قسمت شرقی توده B شده و در مجاورت آن، سنگهای گروه B دچار دگرسانی شدیدی شده‌اند. گرانیتوئیدهای گروه B محصول تبلور تفریقی گرانیتوئیدهای گروه A می‌باشند. با توجه به ویژگیهای پتروگرافی، ژئوشیمیایی و صحرایی توده‌ها، تیپ KCG (گرانیتوئیدهای کالک آلکالن غنی از آلکالی فلدسپار) و محیط تکتونیکی بعد از برخورد برای آنها پیشنهاد می‌شود

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى