پترولوژی و جایگاه تکتونیکی سنگهای آذرین پالئوزوئیک منطقه قوشه،جنوب غرب دامغان

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده قاسمی... آذر ناجی حبیب‌الله
تاريخ برگزاری ۰۸ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     منطقه قوشه در جنوب غربی دامغان، بخشی از واحد ساختاری ایران مرکزی است که سازندهای پالئوزوئیک زیرین- میانی در آن رخنمون دارند. در این منطقه داخل، واحدهای رسوبی به سن کامبرین میانی و سیلورین، سنگهای آذرین نیمه عمیق و آتشفشانی به شکل دایک و گدازه، بیرون زدگی دارند.
بررسیهای پتروگرافی و ژئوشیمیایی نشان می‌دهد که این سنگها همگی ماهیت آلکالن داشته در جایگاه درون صفحه‌ای قاره‌ای تشکیل شده‌اند و قابل مقایسه با آلکالی بازالتهای طغیانی Fairbanks (آلاسکا) می‌باشند

کلید واژه ها: سمنان