خاستگاه و محیط فوران بازالتهای آمیزه رنگین شیخ عالی (جنوب شرقدولت آباد، بافت)

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مهدی قربانی، محمدرضا شایسته‌فر و حمید احمدی‌پور
تاريخ برگزاری ۰۸ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     در راستای مطالعه زمین شناسی بر روی کانی‌زایی‌های مس موجود در آمیزه رنگین شیخ عالی، مطالعه بازالتهای بالشی این آمیزه رنگین نیز مورد توجه قرار گرفت. از مهمترین ویژگیهای بازالتهای بالشی تغییرات قطر بالشها از حدود ده سانتیمتر تا بیش از 5/1 متر، پوسته شیشه‌ای و افزایش تبلور از حاشیه به مرکز آنهاست. وجود ژیزمانهای بالشی نشان دهنده فورانهای زیردریایی در اعماق زیاد می‌باشد که با حالت نیمه جامد غلطیده و گرد شده‌اند. تجمع کانیایی در این بازالتها شامل پلاژیو کلاز، پیروکسن، الیوین و کانیهای ثانویه‌ای نظیر کلریت، کلسیت، اپیدوت، کوارتز، کانیهای اپک و... می‌باشد. به دلیل تأثیر دگرگونی (دگرسانی) کف اقیانوس و همچنین دگرگونی دفنی تغییراتی در کانیهای اولیه این بازالتها به وجود آمده که خود باعث تغییراتی در مقدار اکسیدهای اصلی و عناصر فرعی (عناصر متحرک طی دگرسانی) شده است. براساس نمودارهای ژئوشیمیایی عناصر اصلی و فرعی، گدازه‌های بالشی منطقه مطالعاتی اکثراً ترکیب بازالتی داشته و مربوط به سری تولئیتی می‌باشند ولی به دلیل دگرسانی توسط آب دریا و افزودگی و کاهیدگی بعضی از عناصر تعدادی از نمونه‌ها در دیاگرامهای مربوط به نامگذاری سنگها خارج از محدوده بازالت و در دیاگرامهای سری ماگمایی در محدوده بین سری تولئیتی و کالکوآلکالن قرار گرفته‌اند. نسبت Y/Nb و همچنین دیاگرامهای عناصر فرعی نشان می‌دهد که بازالتهای آمیزه رنگین شیخ‌عالی مشابه بازالتهای T-MORB می‌باشند

کلید واژه ها: کرمان