رده‌بندی ژنتیکی نهشته‌های آذر آواری قسمت فوقانی مجموعه آتشفشانی هزار(استان کرمان)

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده احمدی‌پور، حمید- ملکی، لیلا
تاريخ برگزاری ۰۸ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     مجموعه آتشفشانی هزار (ائوسن) در استان کرمان و زون ارومیه دختر واقع شده و حاوی حجم وسیعی از مواد آذر آواری و کمی گدازه می‌باشد. بر طبق شواهد صحرایی، این مجموعه در یک محیط قاره‌ای با دریاچه‌های محلی کم‌عمق و آرام تشکیل شده و بر اساس رده‌بندی ژنتیکی، نهشته‌های آذرآواری آن، در گروه جریان‌های آذرآواری پامیس‌دار و قطعه‌دار و توف‌های حاصل از جریان خاکستر، نهشته‌های آذرآواری خیزایی قاعده‌ای و نهشته‌های آذرآواری ریزشی فراتوماگماتیک قرار می‌گیرند. بر این اساس مجموعه هزار حاصل فوران‌های مکرر انفجاری است که گاهی با دخالت آب همراه بوده است

کلید واژه ها: کرمان