زمین شناسی و ژئوشیمی سنگهای آذرین قاعده سازند شمشک در البرزشرقی

دسته ژئوشیمی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده دکتر حبیب‌الله قاسمی- صدیقه مقدسی
تاريخ برگزاری ۰۸ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     در قاعده سازند شمشک در زون البرز شرقی یک سری سنگهای آذرین بازیک به عنوان گدازه گزارش شده است. اما بررسی دقیق برونزدهای زمین شناسی این سنگها در مناطق شهمیرزاد، چشمه علی، طزره و قشلاق در اطراف شاهرود، دامغان و سمنان نشان می‌دهد که در مناطق شهمیرزاد و چشمه علی این سنگها از نوع گدازه و در مناطق طرزه و قشلاق از نوع آذرین درونی و به شکل سیل هستند. در برونزد قشلاق، این توده به شکل یک سیل بزرگ تفریق یافته، به ضخامت حدود 200 متر دیده می‌شود. طیف تفریقی آن از پائین به بالا از الیوین گابرو تا مونزونیت تغییر می‌کند.
بررسیهای پتروگرافی و ژئوشیمیایی نشان می‌دهد که این سنگها همگی ماهیت آلکالن داشته و در جایگاه درون صفحه‌‌ای قاره‌ای تشکیل شده‌اند. این جایگاه با محیط کششی سازند شمشک کاملاً منطبق می‌باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد