ژئوشیمی سنگهای گرانیتی زاهدان

دسته ژئوشیمی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمد بومری، غلامرضا لشکری‌پور
تاريخ برگزاری ۰۸ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     سنگهای گرانیتی زاهدان در مجموع‌ای از رخساره‌های فلیشی و پوسته افیانوسی در جنوب شرق ایران نفوذ کرده‌اند و دارای روند شمال غرب جنوب‌شرق هستند. ترکیب شیمیایی و مودال این گرانیتها عمدتاً گرانو دیوریتی و گرانیتی است. براساس مشاهدات پتروگرافی و داده‌های شیمیایی گرانیت‌های زاهدان از نوع I و در مرز متاآلومینیومی و پر آلومنیومی هستند. الگوی عناصر خاکی نادر آنها مشابه گرانیتوئید‌های مناطق کوهزایی است. جایگیری این گرانیت‌ها در ائوسن پایانی- الیگوسن (32-31) از عمق 9 کیلومتری تا اعماق نزدیک سطح زمین صورت گرفته است. احتمالاً یک ماگمای بازی یک ضمن نفوذ باعث ذوب بخشی سنگهای و رسوبات پوسته اقیانوسی شده است. انجماد ماگمای جدید که آثار اختلاط با ماگمای باز یک را نیز نشان می‌دهد گرانیتهای زاهدان را به وجود آورده است

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان