شواهد تفریق ماگمایی در توده نفوذی سد کرج

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده زینب نورالهی و داریوش اسماعیلی
تاريخ برگزاری ۰۸ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     مطالعات پتروگرافی، ژئوشیمی سنگ کل و شیمی- کانی‌شناسی سنگهای مختلف توده نفوذی بنیان سد کرج نشان می‌دهد که حاشیه تحتانی و فوقانی این توده نفوذی دارای نشانه‌های انجماد سریع با بافت پرفیری است و از حاشیه به سمت درون توده، تغییرات تدریجی بافتی از حالت پرفیری به گرانولار و سکانس تفریقی نامتقارنی از گابرو به دیوریت و سپس مونزونیت مشاهده می‌شود. این تغییرات بیانگر تفریق ماگمایی به صورت جدا شدن و ته‌نشست فاز بلورین است.
تغییرات ترکیب شیمیایی کانی‌های کلینوپیروکسن (اوژیت) و پلاژیوکلازها حاکی از نسبت بالای Fe/Mg و Na/Ca در ماگمای والد و کاهش تدریجی این نسبت از ابتدا تا انتهای تفریق است. همچنین با پیشرفت تفریق مقادیر SiO2 و عناصر ناسازگار در ماگما افزایش و نسبت FeO/MgO و عناصر سازگار کاهش نشان می‌دهد

کلید واژه ها: سایر موارد