محاسبه چگالی ماگمای گرانیتوئیدهای منطقه مهمان(جنوب شرق قرهچمن- آذربایجانشرقی)

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سفیدی، مجید؛ عامری، علی
تاريخ برگزاری ۰۸ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     اختلاف چگالی بین ماگما و سنگهای دربر گیرنده، مکانیسم‌های مختلف جایگیری توده‌ها را کنترل می‌کنند. روشهای مختلفی برای محاسبه چگالی ماگما وجود دارد که از روش تعیین حجم مولار جزئی اکسیدها برای محاسبه چگالی ماگمای توده‌های گرانیتوئیدی منطقه مهمان استفاده شده است. چگالی محاسبه شده برای توده‌های گروه، 33/2 گرم بر سانتیمتر مکعب می‌باشد. B، 39/2 گرم بر سانتیمتر مکعب و گروه A

کلید واژه ها: سایر موارد