مطالعات پتروگرافی اسکارنها و مرمرهای محدوده جهق- زنجانبر، (جنوب کاشان)

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده پریسا پورهمایون، ایرج نوربهشت، موسی نقره‌ئیان و محمدعلی مکی‌زاده، رضا شمسی‌پور
تاريخ برگزاری ۰۸ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     منطقه جهق- زنجانبر در جنوب کاشان واقع شده، اسکارنها و مرمرها در کنتاکت توده‌های نفوذی گرانودیوریتی با سنگهای دولومیتی و آهکی دولومیتی تشکیل شده‌اند. اسکارنهای گارنت‌دار رخنمون وسیعی را تشکیل می‌دهند. این اسکارنها با مجموعه کانیهای زیر مشخص هستند:
گارنت+اکتینولیت+ترمولیت+مگنتیت+اپیدوت+کلریت+کلسیت+کلینوپیروکسن.
در این اسکارنها سه نوع گارنت مشاهده می‌شود: نوع اول گارنتها به صورت بلورهای کوچک که ان‌ایزوترپ هستند، نوع دوم گارنتهای درشت ایزوترپ که به اپیدوت و کلریت تجزیه شده‌اند و نوع سوم، گارنتهائی که از واکنش محلولهای هیدروترمال با پیروکسنها حاصل شده‌اند.
در مرمرهای این منطقه مجموعه کانیهای کلسیت+ دولومیت+ سرپانتین+ فورستریت+ پیروکسن+ فلوگوپیت مشاهده می‌شود که نشاندهنده وجود سنگ مادر دولومیتی و شکل‌گیری اسکارن منیزیم‌دار در این منطقه است.

کلید واژه ها: زنجان