مطالعه توصیفی کرومیتهای موجود در مجموعه افیولیتی شرق تا جنوبشرق دهشیر (جنوب یزد)?

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده دکترصدرالدین امینی- ابوالفضل کریمی مقدم
تاريخ برگزاری ۰۸ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     منطقه مورد مطالعه جزئی از افیولیتهای کمربند حلقوی ایران است. کرومیتهای موجود در این افیولیتها باعیار 53%-42% وزنی (Cr2O3) پتانسیل معدنی خوبی دارند. مطالعات کانی شناسی و همچنین انجام آنالیزهای ERD و XRF کانه اصلی را کرومیت و کانه‌های همراه را فرو کرومیت، منیزیو کرومیت، منیزیو فریت و منیتیت و سیلیکاتهای همراه آنها را نیز الیوین، ارتوپیروکسن و محصولات ثانویه حاصل از آنها نظیر تالک، سرپانتین و کلریت بدست داده است. مطالعات بافتی کرمیتها بافتهای اولیه‌ای نظیر بافت و ساخت نواری، توده‌ای، نودولار، اسکلتی، انتشاری، واکنشی و مشبک و بافتهای ثانویه‌ای مانند ساخت و بافت کششی، جریانی، چین‌خورده، گسلیده، میلونیتی و برشی را مشخص نموده است.
در مطالعات ژئوشیمیائی، میزان عناصر اصلی و فرعی و همچنین نسبت‌هائی مانند Cr
/Cr+Al ، Ni/Co و همبستگیهای اکسیدهای مختلف با یکدیگر که نشان از تفریق زیاد ماگمای مادر دارند، نیز بررسی شده است.

کلید واژه ها: یزد