مطالعه زونهای، ایزوگرادهای کانی شناسی و ژئوترموبارومتری سنگهایرسی منطقه جنوب غرب ماهنشان با استفاده از برنامه ترموکالک

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده عادل ساکی محسن موذن محسن موید
تاريخ برگزاری ۰۸ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     منطقه جنوب غرب ماهنشان بخشی از زون ایران مرکزی بوده و دارای مجموعه‌ای متنوع از سنگهای دگرگونی است. با توجه به ترکیب سنگ مادر اولیه که تحت تأثیر دگرگونی ناحیه‌ای قرار گرفته است، سنگهای دگرگونی زیر در منطقه بوجود آمده‌اند: 1- سنگهای رسی دگرگون شده 2- کالک- سیلیکاتها 3- متابازیت‌ها 4- سنگهای حاصل ذوب (گرانیتوئیدها). این سنگها تحت تاثیر دگر شکلی‌های مختلف قرار گرفته‌اند که این دگرشکلی‌ها باعث تغییر در ساختار سنگها و کانیهای آنها شده است. سنگها این منطقه بصورت پلی متامورفیک دگرگون شده‌اند. در این مطالعه سنگهای رسی را به علت ترکیب مناسب جهت ظهور کانیها و ثبت فازهای دگرشکلی مورد بررسی قرار داده‌ایم. با مطالعات میکروسکوپی انجام شده بر روی مقاطع نازک این سنگها، دو فاز دگرشکلی (D1 و D2) و دو نوع دگرگونی (M1 و M2) همزمان با این فازها مشخص گردید. براساس مطالعات صورت گرفته بر روی پاراژنز کانیهای سنگهای فوق و تشخیص کانیهای بیوتیت، گارنت، آندالوزیت و استارولیت سه زون کانی‌شناسی در این منطقه مشخص شد که این زون‌ها بوسیله‌ی ایزوگرادهای واکنشی به هم تبدیل شده‌اند.
بطوریکه درجه دگرگونی در این سنگها تا ابتدای رخساره آمفیبولیت پیش رفته است. پس از انجام آنالیز مایکروپرب کانیها، اکتیویته اعضای نهایی کانیها مشخص گردید و پس از آن به کمک برنامه ترموکالک (Thermo-calc) دمای سنگهای دگرگونی 520 درجه سانتیگراد و فشار آنها حدود 2/3 کیلوبار تخمین زده شد.

کلید واژه ها: سایر موارد