نتایج تحقیقات مقدماتی از پیدایش اکلوژیت‌های شمال شهرکرد(سیرجان- زون سنندج)

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده علیرضا داودیان‌دهکردی- ایرج نوربهشت- محمود خلیلی- محمد محجل- ناهید شبانیان‌بروجنی
تاريخ برگزاری ۰۸ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     در بخشی از زون زمین‌ساختی سنندج-سیرجان که در شمال شهرکرد و 120 کیلومتری غرب اصفهان و در فاصله 50 کیلومتری از تراست اصلی زاگرس واقع است، برای اولین بار سنگهای اکلوژیت عموماً با ماهیت مورب در این بخش از زون یافت شدند. مطالعات کانی‌شناسی بر مبنای آنالیزهای الکترون مایکروپروب و بررسی‌های میکروسکپی نشان می‌دهد که این سنگها دارای امفاسیت، گارنت، آمفیبول‌های منیزیوتارامیت و باروئیزیت، فنژیت، زوئیزیت، روتیل، مگنتیت، پیریت، کوارتز±کیانیت بصورت اکلوژیت‌های گروهC قرار می‌گیرند، که مربوط به اکلوژیت‌های مناطق فرورانش هستند

کلید واژه ها: چهارمحال