الگوی دگرریختی و پهنه‌بندی ساختاری ایالت زمین‌ساختی کپه‌داغ

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده پیمان نواب‌پور، قاسم حیدرزاده، آبرادات مافی، نگار حقی‌پور
تاريخ برگزاری ۱۳ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     کمربند چین‌خورده و گسل‌خورده کپه‌داغ در شمال خاور ایران دربردارنده سنگ‌های رسوبی است که از زمان تریاس تا نئوژن بر روی ساختار فروبومی از پوسته قاره‌ای ایران-توران گسترش یافته است. بررسی‌های چندی پیش‌تر به کمک روش‌های نوین در بخش ترکمنی این گستره انجام شده‌اند. در اینجا بخش ایرانی کپه‌داغ با بررسی تصاویر ماهواره‌ LandsatTM و برداشت‌های صحرایی به سه زیرپهنه ساختاری تقسیم شده است. در پیمایش‌های صحرایی داده‌های مورد نیاز برای شناخت سازوکار و نحوه دگرریختی ساختارهای گسلی و چین‌خورده برداشت شده‌اند و راستای تنش‌های دیرینه به کمک روش نوین وارونه‌سازی تعیین گردیده‌اند. نتایج حاصل از بررسی این داده‌ها نشان می‌دهند که چهار فاز اصلی کشش پس از تریاس، واژگونی حرکت کششی به فشارشی در ماستریشتین، آغاز حرکت چین‌خوردگی و راندگی در پایان میوسن و پیدایش سامانه گسلش راستالغز در پایان پلیوسن در فرگشت رسوبی و ساختاری این گسترده نقش اساسی داشته‌اند.
واژگان کلیدی: چین‌خوردگی، گسل راستالغز، تنش دیرینه، زمین‌ساخت ایران، کپه‌داغ

کلید واژه ها: سایر موارد