بررسی ارتباط دگرشکلی‌های خمیری (شکل پذیر) با رویدادهای آذرین-دگرگونی در مجموعه سنگ‌های دگرگونی پشت‌بادام، باختر ریز صفحه ایران مرکزی

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مجید شاه‌پسندزاده، میرعلی‌اکبر نوگل‌سادات، علیجان آفتابی
تاريخ برگزاری ۱۳ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     مجموعه سنگ‌های دگرگونی پشت بادام حداقل تحت تاثیر دو نسل دگرشکلی خمیری (شکل پذیر) D1 و D2 هم زمان با دگرگونی‌های پیشرونده M1 و M2 قرار گرفته‌اند. این دگرشکلی‌ها به ترتیب با جایگزینی گرانیتوئیدهای هم‌زاد با زمین ساخت انارگ و چمگو- اسماعیل‌آباد همراه بوده است. جایگزینی این گرانیتوئیدها با ظهور پورفیروبلاست‌های هم‌زاد با D1 کوردیریت، هم‌زاد با D2 آندالوزیت و هم‌زاد تا بعد از D2، ستارولیت و گارنت در سنگ‌های آرژیلیتی دگرگون شده پشت بادام تایید می‌شوند. در اثر دگرگونی‌ پسرونده M3، اکتینولیت، کلریت، اپیدوت و کلسیت به شکل دروغین جانشین کانی‌های فشار و درجه حرارت بالاتر M2 مانند هورنبلند سبز و پلاژیوکلازهای غنی از کلسیم گردیده‌اند. دگرشکلی‌های داخل بلوری و تجدید تبلور جنبشی کانی‌های تشکیل دهنده سنگ‌های دگرگونی پشت بادام در پهنه‌های برشی خمیری- شکننده D3 صورت گرفته است

کلید واژه ها: یزد