بررسی‌های مورفوتکتونیکی آتشفشان سهند با اندازه‌گیریشاخص‌های مورفومتریک

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سیما نجف‌زاده نوبر، دکتریوسف ستارزاده، دکترمحمدرضا عباسی، دکترهادی طبسی
تاريخ برگزاری ۱۳ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     در این تحقیق با رسم منحنی‌های فراز و همچنین محاسبه شاخص‌های برای 15 حوضه آبریز انتخاب شده در اطراف کوه آتشفشانی سهند، نحوه فعالیت حوضه‌ها مطالعه شده است و نیز حوضه‌ها از نظر فعالیت به انواع فعال، نیمه فعال و غیر فعال تقسیم‌بندی شده‌اند.

کلید واژه ها: سایر موارد