تأثیر زمین‌ساختی جنبا بر فیزیوگرافی البرز

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده نفریه، مریم؛ قاسمی، محمدرضا
تاريخ برگزاری ۱۳ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     البرز با روند عمومی خاوری-باختری در شمال فلات ایران رشته‌کوهی در حال برپایی است. گسله‌های بنیادی موجود در این گستره با سازوکارهای راندگی و راستالغز عامل اصلی شکل‌گیری و برپایی این رشته‌کوه هستند. منحنی هیپسومتری یا فراوانی تجمعی ارتفاع در البرز در این پژوهش برای اولین‌بار ارائه شده است. قله‌های موجود در منحنی فراوانی مطلق داده‌های ارتفاعی بیانگر سطوح فرسایشی موجود در دامنه‌های شمالی و جنوبی (از ارتفاع 1150 متر به بالا) می‌باشند. این سطوح فرسایشی در دوره‌های آرامش بین فعالیتهای زمین‌ساختی تشکیل شده‌اند. قدیمیترین سطوح فرسایشی واقع در ارتفاع حدود 1819 متری احتمالاً مربوط به مرحله بعد از کوهزایی اتیکن (Attican) و جدیدترین سطوح با ارتفاع 659 متر، به دوره آرامش پس از فاز کوهزایی پاسادنین (Pasadenian) نسبت داده می‌شود

کلید واژه ها: سایر موارد