تحلیل هندسی تاقدیس قطب آباد جهت دست‌یابی به الگوی جنبشی گسل سروستان(بخش فارس کمربند چین‌خورده- رانده شده زاگرس

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده شهریار صادقی، علی یساقی، ایرج عبدالهی فرد
تاريخ برگزاری ۱۳ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     تاقدیس دوسویه قطب آباد که در بخش فارس زاگرس در شمال باختر شهرستان جهرم، در مجاورت گسل امتداد لغز سروستان قرار گرفته است دارای ویژگیهای بارزی از قبیل روند مختلف کل ساختار نسبت به ساختارهای اطراف، شکل سینوسی اثر محوری شاخه اصلی تاقدیس و تحدب اثر محوری شاخه جنوب خاوری به سمت جنوب باختر می‌باشد. در این نوشتار آثار گسلش سطحی گسل سروستان در ناحیه‌ای که با امتداد شمال باختر-جنوب خاور از جنوب باختر تاقدیس می‌گذرد و در دماغه شمال غربی تاقدیس برای اولین بار معرفی گردیده است. مطالعه چین‌های متوسط تا کوچک مقیاس در نقشه‌برداری ساختاری منطقه، بعلاوه هندسه و الگوی جنبشی تراست‌‌ها و گسل‌های امتداد لغز برای استنباط تکوین جنبشی منطقه مورد استفاده قرار گرفته است. در این آنالیز جنبشی، شکل سینوسی تاقدیس قطب‌آباد و تشکیل شاخه جنوب باختری آن به دگرشکلی برشی گسل سروستان نسبت داده شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد