اولین گزارش از استراکدهای کرتاسه زیرین در ناحیه راور (کرمان

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده طیبه احمدی‌ابراهیم‌آبادی- محمدرضا وزیری- محمد داستانپور- اعظم ماهانی‌پور
تاريخ برگزاری ۱۴ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     نمونه‌های برداشت شده از یک مقطع متعلق به کرتاسه زیرین حاوی تعدادی استراکد (13 جنس و گونه) می‌باشد. این استراکدها برای اولین بار گزارش شده و شامل جنس‌های Cytherella, Cytherelloidea, Rehacythereis, Pontocyprella, Bythocerathina, Dordoniella, Bairdoppilata, Xestoleberis,Paracypris می‌باشند. مجموعه استراکدها به همراه فرامینیفرها و جلبک‌های آهکی سن‌آپسین-آلبین را برای بخش فوقانی مقطع مورد بررسی مشخص می‌سازند

کلید واژه ها: کرمان