بیواستراتیگرافی بازوپایان در نهشته‌های دونین پسین در شمال غربراور (مقطع حوض پنج)

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده فاطمه مومنی، محمد داستان‌پور، محمدرضا وزیری
تاريخ برگزاری ۲۱ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     مقطع حوض پنج در شمال غرب راور واقع شده است که لایه‌های آن از آهک، دولومیت، آهک دولومیتی، آهک مارنی و ماسه سنگی تشکیل شده‌اند. در این تحقیق 14 جنس، 10گونه ویک زیر گونه برای اولین بار در منطقه شناسایی و معرفی شده است. نتیجتاً اینکه براساس بازوپایان شاخص و همراه بودن آنها با کنودونت‌ها و مرجانها سن دونین پسین را برای این مقطع می‌توان درنظر گرفت و به طور تقریبی مرز فرازنین و فامنین پیشنهاد گردیده است. ولی تعیین دقیق این مرز نیاز به مطالعات دقیق تری دارد.

کلید واژه ها: کرمان