بیواستراتیگرافی گروه بنگستان در میدان نفتی سرکان

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده ابراهیم قاسمی‌نژاد گوهر‌اله‌بخش
تاريخ برگزاری ۲۱ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     میدان سرکان در قسمت شمال غربی محدوده مناطق نفت‌خیز جنوب ایران و در جنوب شرقی لرستان قرار دارد. ستبرای نهشته‌های گروه بنگستان در منطقه مورد مطالعه 790 متر می‌باشد، که به طور عمده از سنگهای کربناته و ضخامت ناچیزی از شیل و دولومیت تشکیل شده است. این مطالعه نشان داد که گروه بنگستان در منطقه مورد مطالعه شامل سازنده‌های سروک، سورگاه و ایلام می‌باشد و سازند کژدمی وجود ندارد. همچنین مشخص گردید که برخلاف گزارشات ژئوفیزیکی (H.F.Dekelb,1975 & Nabilzadeh,1976) هیچگونه ناپیوستگی قابل ملاحظه‌ای در مرز سازندهای گروه بنگستان در منطقه وجود ندارد. در این بررسی بر مبنای زونبندی (wynd, 1965)، و (Adams et al, 1967) با استفاده از فرامنیفرهای پلانکتونیک و غیر فرامنیفرها پنج بایوزون و دو ساب زون‌شناسائی و تفکیک گردید، این زونبندی قابل مقایسه با زونبندی Van Hinte, 1976Y Sigal, 1977; Pessagno, 1967 می‌باشد.
بایوزونهای قابل شناسایی از بالا به پائین عبارتند از:
بایوزون 1: Globotruncanita elevata elevata با سن کامپانین
بایوزون2: Globotruncana concavata/ ventricosa carinata با سن سانتونین
بایوزون 3: Helvetoglobotruncana helvetica – Clavihedbergella Hedberhella با سن تورونین
بایوزون 4: Oligostegina intervalzone با سن سنومانین
بایوزون 5: Rudist debris با سن سنومانین
ساب زون 1: Ventilabrella (Planogloulina) sp. با سن کامپانین
ساب زون 2: Stomiosphaera conoidea با سن آلبین بالائی- سنومانین
حضور فرامنیفرهای پلانکتونیک معرف محیط رسوبگذاری عمیق دریائی در زمان کرتاسه بالائی در منطقه می‌باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد