بیواستراتیگرافی مقطع تیپ سازند گورپی در شمال میدان نفتیلالی (خوزستان)

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده ابراهیم کاملی ازان حسین وزیری‌مقدم حسن امیری‌بختیاری
تاريخ برگزاری ۲۱ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     مطالعه روزن داران شناور در مقطع تیپ سازند گورپی در ناحیه لالی ما را قادر ساخت که اکثر بیوزون‌‌های استاندارد تعریف شده در ناحیه مدیترانه به خصوص حوضه تتیس را شناسایی کنیم. در این منطقه 6 بیوزون شناخته شده که با بیوزون‌های ارائه شده در حوضه تتیس منطبق است. بیوزون شماره1 (Globotruncanita elevata zone)، شماره2 (Globotrancana ventricasa zone) و شماره3 (Globotrancanita calcarata zone) مربوط به کامپانین زیرین، میانی و بالایی می‌باشند. بیوزون شماره4 ( Globotruncanita stuarti zone)، بیوزون شماره5 (Gansserina gansseri zone) و بیوزون شماره6 (Abathomphalus mayaroensis zone) متعلق به مائیستریشتین زیرین، میانی و بالایی می‌باشند

کلید واژه ها: سایر موارد