پالینواستراتیگرافی و پالئوژئوگرافی دوره اردویسین در شمال ایران

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده جعفر صبوری
تاريخ برگزاری ۲۱ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     در این مقاله بیش از 15 برش (7 برش مطالعات شخص نویسنده) از طبقات اردویسین شمال ایران مورد بررسی پالینولوژیکی قرار گرفته است. چنین به نظر می‌رسد که از سمت شرق به مرکز شمال ایران طبقات اردویسین بالایی ناپدید شده و بصورت لکه‌وار در مرکز با ظهور دوباره آن مواجه می‌شویم. اردویسین غرب این قسمت از ایران احتیاج به مطالعه دقیق‌تری دارد فازهای آتشفشانی چندی از اردویسین میانی، بالایی و دوره سیلورین بخصوص در شمال شرق و مرکز ایران قابل پی گیری می‌باشند. احتمالاً طبقات اردویسین بالایی تا کربونیفر به سمت غرب در اثر فازهای تکتونیکی فرسایش یافته است. شمال ایران بعلت وجود پالینومرفهای شاخص پالئوژئوگرافی و دیگر شواهد زمین‌شناسی، در دوره اردویسین متعلق به ابرقاره گندوانا (یا پیرامون گندوانایی) در عرضهای جغرافیایی بالا و در لبه شمالی‌تر مناطق قطبی و یخچالی نیمکره جنوبی آن زمان قرار داشته است.

کلید واژه ها: سایر موارد