جغرافیای زیستی دیرینه ممبر A سازند گچال بر اساس مرجان‌ها

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده آزاده مهدوی فیض‌آبادی، علیرضا عاشوری، کاوه خاکسار
تاريخ برگزاری ۲۱ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     در این پژوهش سنگواره‌های مرجانی نهشته‌های کربونیفر زیرین ممبر A سازند گچال، واقع در رشته کوه‌های راهدار در شرق ایران مرکزی بررسی شد. با شناسایی 16 جنس (14 جنس متعلق به روگوزا و 2 جنس متعلق به تابولاتا)، 29 گونه و 4 زیرگونه در مجموع سن تورنزین برای افق مورد مطالعه مشخص گردید. پس از تشخیص و مقایسه این سنگواره‌ها با همتایان خود در سایر نواحی ایران و جهان، ارتباط زیستی- جغرافیایی بین نواحی مذکور در زمان مورد نظر مشخص و شرایط جغرافیایی دیرینه حاکم بر منطقه مورد مطالعه بررسی گردید. حد شرقی قلمرو مدیترانه‌ای نیز در منطقه مورد مطالعه مشخص شد.

کلید واژه ها: سایر موارد