عمق سنجی طبقات دونین بالایی (فامنین) در برش میغان

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مظاهری فاطمه، پرتوآذر حسین، قاسمی‌نژاد ابراهیم
تاريخ برگزاری ۲۱ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     در این مطالعه ماکروفسیلهای رسوبات دونین بالائی در برش میغان مورد بررسی قرار گرفت. این ماکروفسیلها شامل گونیاتیتهای پیریتی شده و براکیوپودهای کوچک پیریتی شده با اندازه کمتر از یک سانت و نیز بلروفونتیده‌ها از گروه گاستروپودها می‌باشند. این مجموعه فونا بدلیل کوچک شدن ناگهانی اندازه آنها نسبت به طبقات زیرین و نیز پیریتی بودن، بیانگر یک محیط احیائی و نسبتاً عمیق می‌باشند. با توجه به اینکه افق مذکور از شرق و شمال ایران نیز گزارش شده این افق می‌تواند مبین ارتباط این حوضه‌ها در طی این زمان باشد و نیز اینکه این افق گونیاتیتی افق گسترده‌ای را در شمال، شمال‌شرقی و شرق ایران تشکیل داده است

کلید واژه ها: سایر موارد