گسترش چینه‌شناسی فرامینیفرهای بنتونیک شاخص در برش چینه‌شناسی ده نمک، شمال شرق گرمسار

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده جهانبخش دانشیان- لیلا رمضانی دانا
تاريخ برگزاری ۲۱ آذر ۱۳۸۴
 متن اصلی:
     مطالعه نهشته‌های سازند قم در شمال شرق گرمسار و برداشت 165 نمونه از یک برش چینه‌شناسی واقع در شمال ده نمک منجر به شناسایی 35 جنس و 47 گونه فرامینیفرهای بنتونیک شد. بر پایه فرامینیفرهای شاخص سن برش مورد مطالعه میوسن پیشین (آکی تانین-بوردیگالین پیشین) می‌باشد. ضخامت سازند قم در این برش 401 متر است که 161 متر آن متعلق به نهشه‌های با سن بوردیگالین پیشین می‌باشد. مجموعه فرامینیفرها در این برش با بایوزوناسیون آدامزو بورژیو (Adams and Bourgeois,1967) و بایوزونهای
Borelis melo group – Meandropsina irania Assemblage Zone, Miogypshinodes – Archaias – Valvulinid Assemblage Zone
قابل مقایسه است.

کلید واژه ها: سمنان