مطالعه گسترش چینه‌شناسی فرامینیفرهای بنتونیک سازند قم در جنوب غرب کاشان

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده جهانبخش دانشیان- آزاده‌السادات رضیعی
تاريخ برگزاری ۲۱ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     مطالعه 90 نمونه برداشت شده از 150 متر نهشته‌های سازند قم در برش چینه‌شناسی مورد نظر در هفتاد کیلومتری جنوب غربی کاشان، منجر به شناسایی 29 جنس و 34 گونه فرامینیفر بنتونیک شد. بررسی مجموعه فرامینیفری نشان می‌دهد که سن نهشته‌ها در برش مورد مطالعه، الگوسن پیشین (روپلین) می‌باشد و با بایوزوناسیون آدامز و بورژیو (Adams & Bourgeois, 1967) و بایوزون
Eulepidina- Nephrolepina- Nummulites Assemblage Zone
قابل مقایسه است

کلید واژه ها: اصفهان