مطالعه و معرفی ماکروفسیلهای گیاهی سنوزوئیک از مناطق ارنگه(البرز و مرکزی) و دشت مغان

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده جواد سعادت‌نژاد علی اکبرنوری
تاريخ برگزاری ۲۱ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     به منظور مطالعه ماکروفسیلهای گیاهی دوران سنوزوئیک، دو منطقه ارنگه (البرز مرکزی) با سن ائوسن میانی و دشت مغان با سن ائوسن بالایی- میوسن زیرین مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در طی این مطالعات فسیلهایی از گروه پتریدوفیت‌ها (Pteridophyta) شامل افنوفیت‌ها (Sphenophyta) و احتمالاً لیکوفیت‌ها (Lycophyta) و از گروه نهاندانگان شامل پینولهای تک‌لپه‌ایها گزارش شده‌اند. در نهایت با توجه به حضور فراوان اسفنوفیت‌ها و احتمالاً پنجه گرگیان محیط رسوبی منطقه ارنگه، محیطی باتلاقی- مردابی (پرآب) و با توجه به حضور افراد خانواده Myrtaceae وجود آب و هوای گرم و بارانی و محیط ساحلی برای محدوده مورد مطالعه در دشت مغان قابل پیش‌بینی می‌باشد
 

کلید واژه ها: سایر موارد