معرفی زونهای کونودونتی عضو میقان و تیل آباد سازند خوش ییلاق در برش میقان

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مهرنوش بیرون رو -دکتر منصور علوی نایینی
تاريخ برگزاری ۲۱ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     برش موردنظر در ناحیه البرز شرقی واقع در شمال خاوری شاهرود از نظر چینه‌شناسی مورد بررسی قرار گرفت. واحدهای سنگی آن شامل: کنگلومرا، شیل، ماسه سنگ و آهک می‌باشد که به 28 واحد سنگی تقسیم شده است. کونودونتهای لایه‌های سنگی آهک؛ سنگ آهک شیلی و سنگ آهک دولومیتی آن از نظر فسیل‌شناسی دقیقاً مطالعه شده است و در این برش سه بیوزون محلی
Middle varcus zone, costatus zone, inversus zone معرفی شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد