بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی تونل انحراف سد شیرین دره

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده غفوری. محمد، لشکری‌پور. غلامرضا، طریق ازلی. صادق، محمدی گلستان. حسن
تاريخ برگزاری ۲۲ آذر ۱۳۸۴
 متن اصلی:
     در این مقاله، بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی تونل انحراف پروژه سد شیرین دره مورد بررسی قرار گرفته است. این تونل به قطر 6 متر و طول 420 متر از تکیه‌گاه سمت راست سد و از میان سنگهای آهکی با میان لایه‌های شیلی، با روباره حداکثر 49 متر عبور کرده است. براساس اطلاعات بدست آمده از بررسیهای صحرایی و حفاریهای مسیر تونل و آزمایشات آزمایشگاهی بر روی نمونه‌های سنگی، ویژگیهای ژئوتکنیکی و ژئومکانیکی توده سنگی مسیر تونل مورد ارزیابی قرار گرفته است سپس با استفاده از روش رده‌بندی مهندسی سنگها (Q و RMR)، توصیه‌های لازم برای نگهداری و پایداری تونل ارائه شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد