کاربرد روش‌های عددی در تحلیل پایداری انواع سازه‌های زیرزمینی براساس منحنی عکس‌العمل زمین

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده دکترکاظم اورعی، علی‌رضا حسینی‌مقدم، شبیر ارشدنژاد
تاريخ برگزاری ۲۲ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     انتخاب نگهداری مناسب برای سازه‌های زیرزمینی از دیرباز مهمترین و پرهزینه‌ترین مسئله در صنعت تونل‌سازی بوده و یافتن راه‌حل مناسب همواره مورد توجه طراحان قرار داشته است. در این مقاله راه‌حل مناسبی بر پایه روشهای عددی برای انتخاب نگهداری مناسب تونل‌ها ارائه گردیده است.
برای این منظور یک تونل با در نظر گرفتن پارامترهای ژئومکانیکی نظیر تونل‌های معادن زغال سنگ و با استفاده از یک نرم‌افزار شبیه‌ساز براساس روش اجزای محدود، شبیه‌سازی و تحلیل گردیده است. شبیه‌ساز مورد بحث نرم‌افزار PHASES است. البته این روش وابسته به این نرم‌افزار نبوده و قابل تعمیم برای کلیه نرم‌افزارهای عددی مشابه می‌باشد.
روش کار به این صورت است که با قرار دادن فشارهای متوالی روی جدار تونل به جای نگهدارنده‌های مورد نظر، از 0 تا 100 درصد تنش برجا، میزان جابجایی متناظر با فشارهای اعمال شده، به دست می‌آید. سپس براساس نوع رفتار توده سنگ در فشارهای گوناگون نگهدارنده، سیستم نگهداری با ظرفیت باربری مورد نیاز تعیین می‌شود.
واژگان کلیدی: تحلیل پایداری تونل، شبیه سازی کامپیوتری، اجزای محدوده، منحنی عکس‌العمل زمین

کلید واژه ها: سایر موارد