کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در پهنه‌بندی خطر زمین لغزش

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده بابک راکعی، ماشالله خامه‌چیان، پرویز عبدالملکی، پانته‌آ گیاهچی
تاريخ برگزاری ۲۲ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     سیستم شبکه‌های عصبی مصنوعی شیوه‌ای جدید برای حل بسیاری از مسائل مهندسی است، که بر پایه اصول یادگیری شبکه‌های عصبی زیستی بنا شده است. جایگزینی مکانیزم یادگیری بجای الگوریتم برنامه‌ریزی موجب شده تا دامنه تحقیقات در این خصوص روز به روز گسترده‌تر شود. هدف از این تحقیق تولید، تربیت و آزمایش یک شبکه عصبی مصنوعی بمنظور تعیین درجات خطر زمین‌لغزش در مناطق مختلف منطقه خیر کوه- سفیدار گله استان سمنان می‌باشد. در این راستا، پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات متعدد مشخص گردید که شبکه عصبی پرسپترون سه لایه، با هفت نرون در لایه ورودی، بیست نرون در لایه پنهان و یک نرون در لایه خروجی همراه با توابع فعالیت سیگموئید، می‌تواند نتایج قابل قبولی در مشخص کردن درجات خطر زمین‌لغزش داشته باشد.
واژه‌های کلیدی: شکبه عصبی مصنوعی، پرسپترون، زمین‌لغزش

کلید واژه ها: سایر موارد