اکتشافات ژئوفیزیکی بروش سایزموالکتریک(ESP)

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده م.منتهایی م.ریاحی
تاريخ برگزاری ۲۳ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
روش سایز موالکتریک امکان به تصویر کشیدن لایه‌های نازک در زیر سطح را که به کمک روشهای دیگر ژئوفیزیکی قابل ترسیم نمی‌باشد فراهم می‌کند. در این مقاله ابتدا اصول تئوری این روش مورد بررسی قرار گرفته و سپس نحوه برداشت داده و پردازش آنها توضیح داده شده است و در نهایت نتایج حاصل از آزمایش صحرائی انجام گرفته با این روش بیان شده و آنها با داده‌های چاه پیمایی موجود در منطقه مقایسه شده است

کلید واژه ها: اکتشافاتژئوفیزیکی سایزموالکتریک ژئوفیزیک سایر موارد