اکتشافات ژئوفیزیکی مس در منطقه مجدر اردبیل

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده داوود پوره کارشناس گروه ژئوفیزیک سازمان زمین شناسی
تاريخ برگزاری ۲۳ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
پس از مطالعات زمین شناسی انجام شده در منطقه مجدر انجام عملیات ژئوفیزیکی به روش پلاریزاسیون القایی در تیر ماه 1382 پیشنهاد شد. کلیه ایستگاهها توسط گروه نقشه برداری اعزامی به منطقه به فاصله بیست متر از یکدیگر برداشت گردیده است.
معیار زمین شناسی جهت تعیین این نقاط ترانشه‌های موجود در منطقه می‌باشد که حداکثر حجم کارهای قدیمی نیز در همین امتداد صورت گرفته است. معدن مس مجدر در جنوب شرق اردبیل واقع شده است محدوده مورد مطالعه بین طولهای جغرافیائی 27و26و48 تا 19و33و48 شرقی و عرضهای جغرافیائی 48و52و37 تا 3و55و37 شمالی و بصورت مستطیلی شکل قرار گرفته است طول محدوده 10 و عرض آن 4 کیلومتر می‌باشد. فاصله روستای مجدر بعنوان مرز غربی محدوده از جاده آسفالته اردبیل به گیوی در حدود 3 کیلومتر است

کلید واژه ها: اکتشافاتژئوفیزیکی مس پلاریزاسیون اردبیل ژئوفیزیک