تعبیر و تفسیر و مدل‌سازی دوبعدی داده‌های مقاومت ویژه وپلاریزاسیون القایی اندیس معدنی پاینده

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده علیرضا عرب‌امیری علی مرادزاده
تاريخ برگزاری ۲۳ آذر ۱۳۸۴
 متن اصلی:
ژئوفیزیک اکتشافی یکی از روشهای غیر مستقیم برای اکتشاف مواد معدنی است که شامل روشهای مختلفی است. از میان این روشها می‌توان به روشهای مقاومت ویژه (RS) و پلاریزاسیون القایی (IP) برای اکتشاف کانسارهای فلزی و بخصوص نوع افشان آن اشاره نمود. در مطالعه حاضر هدف نشان دادن چگونگی بررسی و مدلسازی دوبعدی داده‌ها RS و IP برای اکتشاف زون یا زونهای کانی‌سازی مس در اندیس پاینده (در منطقه معدنی بردسیر کرمان) می‌باشد.
نتایج تعبیر و تفسیر و مدلسازی دو بعدی داده‌های برداشت شده در منطقه فوق‌الذکر نشان می‌دهد که یک زون کانی‌سازی با گسترش جانبی نسبتاً قابل ملاحظه در اعماق نزدیک به 40 متری سطح زمین وجود دارد. البته صحت وجود این کانی‌سازی باید با یک یا دو حفاری اکتشافی، بیشتر مورد بررسی قرار گیرد

کلید واژه ها: پلاریزاسیونالقائی ژئوفیزیک مقاومتویژه مدلسازی مس کانیسازی سایر موارد