سنجش میکرولیپتوفی راهکاری برای اکتشاف مواد معدنی

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده علیرضا عرب‌امیری
تاريخ برگزاری ۲۳ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
بقای صنعتی بشر در گروه دستیابی به مواد معدنی است. به مرور زمان مواد معدنی سطحی یا نزدیک به سطح اکتشاف شده، مورد بهره‌برداری قرار گرفته و حتی در برخی موارد آنچه در سطح بوده کاملاٌ مصرف شده است. با اتمام منابع معدنی سطحی نمی‌توان دست روی دست نهاد بلکه باید با اکتشاف منابع زیر سطحی و مدفون راهی برای رسیدن به مواد معدنی فراهم نمود. روشهای معمول اکتشافی اعم از ژئوشیمی، ژئوفیزیک، حفاری و ... از جمله راههای مناسب برای نیل به مقصودند. اما این روشها غالباً وقت‌گیر، پرزحمت و هزینه‌برند. روش اکتشاف مواد معدنی با استفاده از میکرولیپتونها از جمله روشهای جدید ژئوفیزیکی، راهکار ساده، ارزان، پرسرعت و با اطمینانی است که در صورت فراگیر شدن و با در اختیار داشتن حداقل دانش اجرایی آن در کشور، می‌توان سهم اکتشاف مواد معدنی و زمینه بقای صنعتی را افزون نمود

کلید واژه ها: سنجشمیکرولیپتوفی اکتشافموادمعدنی ژئوفیزیک سایر موارد