مقایسه نگارهای چگالی و گامای طبیعی در تخمین میزان خاکسترزغالسنگ

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده عادل وطن‌دوست، مجید نبی‌بیدهندی، غلامحسین نوروزی
تاريخ برگزاری ۲۳ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
روشهای چاه‌نگاری هسته‌ای در اکتشاف زغالسنگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند که از جمله می‌توان به تعیین عمق، ضخامت و کیفیت زغال اشاره نمود. استفاده از روشهای چگالی، نوترون و گامای طبیعی در بررسی کیفی زغال حائز اهمیت می‌باشد. لذا در این مقاله سعی شده است تا میزان خاکستر زغالسنگ منطقه پروده 1 طبس با استفاده از نگارهای چگالی و گامای طبیعی مورد بررسی قرار گیرد. تعداد هفت حلقه چاه اکتشافی در منطقه مورد مطالعه تعبیر و تفسیر شده و به لحاظ کیفی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. چاه‌نگاری در شرایط چاه پرآب و بدون پوشش انجام شده است. بطور کلی افزایش میزان پرتوزایی نگار چگالی و کاهش میزان پرتوزایی گامای طبیعی ثبت شده در محل لایه‌های زغالی بیانگر میزان پایین خاکستر زغال می‌باشد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که نگار چگالی نتیجه بهتری را نسبت به نگار گامای طبیعی در تخمین میزان خاکستر زغال ارائه می‌دهد

کلید واژه ها: گامایطبیعی خاکستر زغالسنگ چاهنگاری پرتوزایی ژئوفیزیک سایر موارد