ارزیابی آماری درزه‌های در رخنمون سطحی ساختگاه سد شی کلکچابهار

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده علیرضا عرب- غلامرضا لشکری‌پور
تاريخ برگزاری ۲۶ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     در مطالعه شالوده‌های سنگی، طبقه‌بندی مهندسی توده سنگ آسانترین و اطمینان بخش‌ترین راه دسترسی به عوامل مورد نیاز برای طراحی سازه می‌باشد. در طبقه‌بندی مهندسی سنگ مفهوم درزه به کلیه سطوح ضعف سنگ از جمله درزه، سطوح لایه، گسل و مانند آن اطلاق می‌گردد. این شاخص دربرآورد و تعیین کیفیت و طبقه‌بندی توده سنگ و همچنین در میزان تراوائی و مقاومت توده سنگ نقش مهمی دارد. برداشت مشخصات سطوح سنگی رخنمون شده در سطح زمین یا زیر سطح زمین به دلیل استفاده از مساحت نسبتاً زیادی از سنگ و از سوی دیگر ارتباط و همبستگی زمین شناختی بین دسته درزه‌های مختلف قابل مشاهده است و همچنین مهمترین ویژگی‌ این روش کم هزینه بودن آن و آسانی دسترسی به اطلاعات است.
در این راستا خصوصیات درزه‌های ساختگاه سد شی کلک چابهار در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی ارزیابی آماری درزه در رخنمونهای سطحی را شامل می‌گردد. مقایسه روشهای درزه‌نگاری (تصادفی و خط برداشت) در ساختگاه سد نشاندهنده این موضوع است که اگرچه هر دو روش دسته‌های اصلی درزه و خصوصیات آنرا یکسان نشان می‌دهند، ولی روش خط برداشت به علت پراکندگی کمتر احتمالاً از دقت بیشتری نسبت به روش تصادفی برخوردار می‌باشد. بررسی دقیق این روش نیز نشان دهنده این موضوع است که امتداد خط برداشت تاثیر بسیار زیادی بر خصوصیات ثبت شده درزها دارد، لذا این روش نیز دارای نقطه ضعف در مورد تعیین امتداد و آرایش خط برداشت می‌باشد.

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان