اکتشاف مقدماتی مس به کمک فن‌آوری سنجش از دور و GIS در منطقه شرق زنجان

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده علی قائمی احمد خاکزاد
تاريخ برگزاری ۲۶ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     منطقه شرق زنجان بخش کوچکی از کمربند ماگمائی اورمیه- دختر می‌باشد.
گسترش منطقه مورد مطالعه در این تحقیق حدود 2500 km2 می‌باشد که با مختصات طولهای جغرافیای شرق,00 ,15 ′ ْ49 تا , 30,00 ْ48 و عرضهای جغرافیایی شمالی ,00 ,45 ′ ْ36 تا ,00 ,15 ′ ْ36 محدود می‌باشد. این منطقه بطور محلی دارای پتانسیل نسبتاً بالایی از ذخایر مس می‌باشد ولی تاکنون در این منطقه ذخائر بزرگ مس کشف نشده است. در این مقاله، فن‌آوری سنجش از دور و GIS به همراه کارهای صحرایی، آزمایشگاهی و زمین شناسی به کار گرفته می‌شود تا بتوان کنترل کننده‌های اصلی کانی سازی مس و آنومالی آن را معرفی و محدوده‌‌های امید بخش را در این منطقه تعیین کرد

کلید واژه ها: زنجان