بارزسازی دگرسانی لیستونیتی تیپ طلادار با استفاده از روش دیفولیانت(Defoliant technique) و روش کروستا (Crosta technique) در پردازش تصاویر ماهواره‌ای در افیولیت ملانژ جنوب خراسان

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده ناصر نعیمی قصابیان
تاريخ برگزاری ۲۶ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     لیستونیتها به عنوان مجموعه‌ای سیلیسی-کربناته که احتمالاً نتیجه عملکرد محلول‌های گرمابی حاصل از واکنش‌های آبزای دگرگونی ناحیه‌ای پیشرونده با سنگ‌های فوق بازی-بازی می‌باشند، شناخته شده‌اند. اهمیت لیستونیتها و بالاخص رگه‌های سیلیسی برشی سولفید- آرسنیک‌دار به خاطر اکتشاف طلا و برخی عناصر همراه نظیر نقره، جیوه می‌باشد. به علت گسترش زیاد این نوع دگرسانی در جنوب خراسان به ویژه در سنگ میزبان اولترابازیکی سرپانتینی استفاده از تصاویر ماهواره‌ای با قابلیت تفکیک بالا (ETM+) جهت پی‌جویی و تفکیک آن‌ها حائز اهمیت است.
هدف اصلی این مقاله استفاده از دو روش ایفولیانت (Defoliant technique) و روش کروستا (Crosta technique) جهت بارز سازی دگرسانی لیستونیتی تیپ طلادار در افیولیت ملانژ جنوب خراسان می‌باشد

کلید واژه ها: سایر موارد