زون های تخریب در قائنات

دسته لرزه زمین ساخت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده پدرام آفتابی
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷
زمین لرزه قائنات روز 20 اردیبهشت 76 با بزرگی 7/1 درجه ریشتر به وقوع پیوست. این زمین لرزه در امتداد گسل کریزان و با روند NNW-SSE صورت گرفته است. گسل دارای حرکت راستالغز راستگرد بوده است. گسلش سطحی در منطقه قائنات از حالت زنجیره ای Linkage برخوردار است. در این نوشته انواع ساختارهای حاصل از اتصال گسلها مورد بررسی قرار گرفته و زون تخریب یا Damage zone توصیف گردیده است. پس از هر واقعه زمین لرزه ساختهایی ایجاد می گردد که به عنوان ساختهای کوتاه مدت مطرح اند و باید مورد بررسی دقیق قرار گیرند، زیرا با توجه به این اصل زمان حال کلید زمان گذشته است ، از ساختارهای جدید و coseismic می توان برای شناخت مناطق فعال و کاری سود جست. همچنین با توجه به عملکرد دوره ای زمین لرزه در بسیاری از نقاط پس از هر زلزله باید میزان جابجایی های افقی و قائم و روند گسل و طول گسل اندازه گیری شود و ساختارهای تشکیل شده مورد بررسی قرار گیرد، شاید با توجه به سوابق عملکرد و براساس شواهد و بررسیهای نئوتکتونیک بتوان روزی زلزله را پیش بینی کرد.

کلید واژه ها: خراسان رضوى