گرانیت مشهد و نگرشی بر پتانسیل اقتصادی آن

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده خسرو ابراهیمی
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷

کلید واژه ها: خراسان رضوى