جایگاه تکتونیکی گرانیت برنورد (تکنار) شمالغرب کاشمر

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده داریوش اسماعیلی - علی کنعانیان- محمد ولی ولی زاده
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷

گرانیت بورنورد واقع در زون تکنار در یک محیط تکتونیکی از نوع بالاآمدگی خشکی زایی قاره ای (CEUG) تشکیل شده است. این گرانیت در رده گرانیتهای غیرکوهزایی نوع A قرار می گیرد و در یک محیط ریفت درون قاره ای (WPG) که هرگز به مرحله اقیانوس زایی نرسیده، از ذوب بخشی سنگهای پوسته قاره ای بوجود آمده است.

کلید واژه ها: خراسان رضوى