پلی متامورفیسم در اطراف گرانیتوئیدهای جنوب مشهد

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده داریوش اسماعیلی -علی کنعانیان -محمد ولی ولی زاده
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷
سنگهای دگرگونی ناحیه ای فشار متوسط - حرارت بالا در جنوب مشهد به پنج زون کلریت، بیوتیت، گارنت، استارولیت و سیلیمانیت قابل تفکیک هستند. همزمان با دگرشکلی و وقوع دگرگونی ناحیه ای، توده نفوذی گرانودیوریتی- تونالیتی G1 به داخل سنگهای منطقه تزریق شده و هاله مجاورتی نسبتاٌ باریکی را که خود شامل دو زون آندالوزیت و کردیت می باشد بر روی زونهای دگرگونی ناحیه ای تحمیل نموده است. دگرگونی مجاورتی در اطراف توده گرانیتوئیدی G1، از نوع قهقرایی بوده و صرفاٌ اثرات هیدروترمال برجای گذاشته است.

کلید واژه ها: خراسان رضوى