کنترلهای زمین ریختی شکل و تحرک بهمن سنگها با نگرشی به زمین لغزشی مبارک آباد

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده آرش امینی نکو- قدرت الله فرهودی
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷
از زمانی که مطالعه زمین لغزشها آغاز گردیده و خطرات بی شماری که آنها ایجاد می کنند شناخته شده است، تاثیری که زمین ریخت شناسی شیبهای دره ها بر آنها اعمال می کنند، دانشمندان را به خود مشغول داشته است.
طبیعت چنین تاثیری چه می تواند باشد؟ به نظر می رسد که این تاثیر، کنترل نسبت کم شدن مجموع انرژی مکانیکی (پتانسیل به علاوه جنبشی) باشد. مجموع انرژی که در پروسه شرکت دارد در حقیقت ثات است ولی می تواند به سایر حالات تبدیل شود. در موارد خاص، در حین حرکت توده، انرژی تدریجاٌ پراکنده می شود، به این صورت که تبدیل به سایر انرژیهامانند انرژی گرمایی، انرژی صوتی، انرژی تغییر الاستیک می شود تا اینکه پراکنده شدن انرژی کامل شده و توده از حرکت باز ایستد. این اتفاقی است که رخ می دهد ولی نسبت انرژی تبدیل شده ضرورتاٌ همیشه یکسان نیست. در اینجا احتمالاٌ ریخت شناسی محلی نقش خودش را ایفا می کند که عبارت است از مشخص کردن نسبتی که در آن مجموع انرژی مکانیکی به سایر انرژیها تبدیل می شود.
(Heim, 1932) احتمالاٌ اولین نفری بود که نتایجی درباره اثر ریخت شناسی محلی بر توده های لغزیده به دست آورد. او اشاره کرد که توده های واریزه هنگامی که به سمت مخالف کوه برخورد می کنند جدا یا پراکنده می شوند و این اثر در نتیجه زاویه برخورد به وجود می آید. مشابه چنین مشاهداتی توسط (Abele, 1974) انجام شده است.

کلید واژه ها: زمینلغزش مبارکآباد بهمن زمین شناسی مهندسی سایر موارد