بررسی های زمین شناسی مهندسی طرح جامع نیروگاههای زنجیره ای رودخانه پل کلو- یاسوج

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده فردین بوستانی
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷
استفاده از نیروگاه جریانی به دلایل متعددی مقرون به صرفه بوده و در حال حاضر نیز در سطح کشور جهت طراحی و اجرای این پروژه ها سرمایه گذاری زیادی می شود. با احداث یک بند بر روی رودخانه هایی که دارای شرایط مناسب دبی و ارتفاع باشند، آب از طریق یک کانال به حوضچه تنظیم انتقال داده شده و به وسیله لوله های پنستاک به توربین وارد شده و سبب تولید انرژی می گردد. جهت اجرا و طراحی بهینه این نیروگاهها یکی از مهمترین بخش ها، انجام مطالعات زمین شناسی می باشد. منطقه یاسوج یک حوضه بین کوهستانی با امتداد NNW بوده که رودخانه پل کلو در گوشه شمالی این منطقه واقع شده است. ارتفاعات این حوضه از NE به سمت SW بتدریج کاهش می یابد. رودخانه پل کلو از دو سرشاخه کوه گل که در بین کوههای مرتفع واقع شده و دارای مسیر مستقیمی می باشد و رودخانه چشمه میشی که در حقیقت یک گالی است، منشاء می گیرد. وقتی چشمه میشی و کوه گل بهم می پیوندند، رودخانه پل کلو با بریدن طبقات کواترنری دره هایی با عمق بیش از 10 متر را در نزدیکی روستای بیاره و کریک ایجاد می کند. رودخانه پل کلو در پایین دست به رودخانه کوخدان رسیده وسپس به رود بشار ملحق می گردند. دامنه کوهها و دره ها در این منطقه اغلب از بلوکهای سنگی، قلوه سنگ و شن تجمع یافته اند که در اطراف کوهها حاشیه ای را تشکیل داده و علت اصلی جریانهای گل سنگی می باشند. ساحل سمت راست رودخانه کوه گل مثال مناسبی از این پدیده است.

کلید واژه ها: یاسوج رودخانهپلکلو کواترنری زمین شناسی مهندسی چهارمحال